CM Scientific

Vítáme vás na stránkách CM Scientific - světového distributora speciálního technického laboratorního vybavení a spotŕebního materiálu

CM Scientific je dlouhoholetým distributorem speciálnĺho technického vybavenĺ a spotřebnĺho materiálu včetně skleněných kapilár, křemenných kapilár z taveného křemene pro plynovou a kapalnou chromatografii, Tygon® hadic, kyvet pro spektroskopii a fluorometrii jak pro univerzity, výzkumná pracoviště a přední komerčnĺ organizace v České republice, v Evropě a na dašĺch kontinentech.

Po 30 let CM Scientific zásobuje svoje zákazníky v České republice prostřednictvím skladového zázemí a distribucní sítĕ ve Velké Británii.

Jako přední svĕtoví distributoři speciálního technického vybavení a spotřebního materiálu jsme získali bezkonkurencní zkušenost v rozvíjení trvalých vztahu mezi zákazníky a výrobci po celém svĕtĕ a vybudovali jsme takovou úroven služeb, kterou jsme si zajistili duvĕru u našich zákazníku jako dlouhodobý dodavatel laboratorních potřeb a u výrobcu, jejichú produkty distribujeme, jako jako strategický partner.

CM Sceintific má k dispozici široký sortiment skladových zásob speciálního laboratorního materiálu a potřeb a poskytuje profesionální a efektivní zákaznické sluúby od prvního kontaktu aú po odeslání objednávky. Jsme si vĕdomi jak je duležité znát, co naši zákazníci potřebují a také spolehlivĕ jim zboží dodat.

Objednávka technického laboratorního materiálu z CM Scientific

Vĕtšina laboratorního spotřebního materiálu je k objednání na tĕchto webových stránkách a zboží je spolehlivĕ doruceno do České republiky. Jsme si vĕdomi, že vĕtšina našich zákazníku používá naše výrobky pro specifické úcely se specifickými požadavky a naši odborníci z technického oddĕlení vám jsou vždy k službám a připraveni asistovat s tĕmito požadavky a objednávkami.

CM Scientific je rovnĕž připraven přijímat objednávky faxem nebo emailem, další podrobnosti najdete na našich webových stránkách : Informace a instrukce k objednání.

Jsme hrdí na to, že spolupracujeme po boku mnoha přednVch svĕtových výrobcu a specializovaných návrhářu laboratorních potřeb , vcetnĕ tĕch, kteří jsou uvedeni níže. Kontaktujte nás prosím ohlednĕ dalších podrobností o našich dodávkách laboratorních potřeb, rádi vám pomužeme najít řešení pro vaše výzkumné a vĕdecké požadavky a potřeby.

CM Scientific a technický laboratorní spotřební materiál

CM Scientific má rozsáhlé zásoby technického laboratorního materiálu a potřeb vcetnĕ flexibilních křemenných kapilár pro sloupcovou CE chromatografii, sklenĕných kapilár, kapilár z taveného křemene, kyvet a spektrometrických a fluorescencních cel a hadic Tygon®.

Dodávky technického laboratorního spotřebního materiálu od předních svĕtových výrobcu

CM Scientific si velmi vážíme toho, že jsme vyli vybráni předními svĕtovými výrobci jako VitroCom Inc a Polymicro Technologie LLC za dodavatele a distributora laboratorního spotřebního zboží. Vĕtšinu našeho bĕžného zboží, které je expedováno z našeho skladu je možné objednat na našich webových stránkách. Se specifickými požadavky se obratte prosím na naši prodejní kancelář.

Sklenĕné kapiláry VitroCom

CM Scientific je evropskýcm distributorem pro specializovanou spolecnost VitroCom Inc sídlící v USA, která vyrábí sklenĕné kapiláry, ciré kapiláry z taveného křemene, sklenĕné trubice a kyvety s mĕřícími celami. VitroCom má více jak 40 letou zkušenost v oblasti akademického a prumyslového výzkumu a lékařské a vláknové optiky trhu.

Saint Gobain trubice Tygon®

CM Scientific dodává široký sortiment hadic Tygon® vyrobené tak, aby splnovaly specifické potřeby uživatelu, vcetnĕ odolnosti vuci chemikáliím, kolísání teploty a otĕru a rovnĕž i vysokou cistotu a dlouhou životnost v širokém rozsahu prumĕru.

Kapiláry z taveného křemene od Polymicro Technologies LLC

CM Scientific je evropským distributorem pro Polymicro Technologies LLC jež má pozici svĕtového lídra ve výrobĕ kapilár z taveného křemene pro plynovou chromatografii, kapalnou chromatografii a kapilární elektroforézu. Mnoho svĕtových originálních výrobcu používá Polymicro kapiláry ve svých chromatografických produktech.

Kyvety a kyvety s mĕřícími celami pro spektrometrii a fluorometrii

CM Scientific kyvety a mĕřící cely jsou dodávány do univerzit, výzkumných pracovišt a do vedoucích obchodních organizací po celém svĕtĕ. Nabízíme celou řadu vysoce kvalitních optických kyvet a mĕřících cel v široké škále aplikací a přístroje vcetnĕ spektofotometru a fluoromeru.

Fluidní a chromatografické výrobky z Upchurch Scientific®

CM Scientific je dodavatelem kompletního sortimentu Upchurch Scientific® chromatografických výrobku a Upchurch vybavení. Upchurch má celosvĕtovou reputaci pro vývoj a zásobování chromatografickými ventily, tekutým připojen&iactute;m a příslušenstvím vcetnĕ PEEK trubek a trubek z nerezové ocele. Upchurch Scientific byl založen v roce 1975 a nyní je soucástí IDEX Health & Science Corporation.

Informace o CM Scientific

CM Scientific si vybudoval dlouhodobé odbĕratelské vztahy svojí dobrou povĕstí jak u zástupcu organizací tak i u zákazníku svým poctivým a spolehlivým přístupem k distribuci laboratorního materiálu a pomucek, vcetnĕ sklenĕných kapilár a křemenných kapilár pro plynovou a kapalnou chromatografii, hadicek Tygon®, spektrofotometrických a fluorometrických kyvet. Naším cílem je přistupovat profesionálnĕ a efektivnĕ k našim zákazníkum a výrobcum, které zastupujeme a jsme potĕšeni, že plníme ocekávání všech našich zúcastnĕných stran.

Connect with Us